Concurs de angajare exper/expertă în advocacy

Concurs de angajare exper/expertă în advocacy

La data de 03 martie 2023 a fost dat startul proiectului „ZOOM pe Voluntariat”, desfășurat de Asociația pentru Inovare, Educația și Dezvoltarea Tinerilor, în cadrul proiectului „Capacitarea organizațiilor locale de tineret din Moldova”, implementat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova, în parteneriat cu Consiliul Național al Tineretului din Danemarca, cu suportul financiar al New Democracy Fund.

Scopul proiectului este capacitarea organizațională și oferirea suportului AO AIED, în elaborarea Strategiei organizaționale în domeniul advocacy și al unui plan de acdvocacy în scopul promovării valorilor voluntariatului în Republica Moldova.

În vederea realizării de succes a proiectului, AO AIED anunță concurs de angajare pentru următoarele loturi:

Lot I: Expert/expertă sau grup de experți în elaborarea Strategiei organizaționale în domeniul advocacy în cadrul AO AIED pentru perioada 2023-2025;

Lot II: Expert/expertă sau grup de experți în elaborarea analizei cadrului legislativ și normativ din Republica Moldova în domeniul Voluntariatului și realizarea unui set de recomandări pentru îmbunătățirea acestuia;

Expertul/experta sau grupul de experți vor îndeplini următoarele sarcini:

Lot I:

 • Elaborarea Strategiei organizaționale de advocacy în domeniul voluntariat pentru AO AIED pentru anii 2023-2027;
 • Elaborarea Planului de advocacy pentru campania online în domeniul voluntariat;

Lot II:

 • Elaborarea analizei cadrului legislativ și normativ din Republica Moldova în domeniul Voluntariatului și realizarea unui set de recomandări pentru îmbunătățirea acestuia;

Livrabile și termeni:

Nr.

Livrabil

Cantitatea

Termen de livrare

Lot 1

1.       

Strategia de advocacy în domeniul voluntariat  AO AIED 2023-2027

-       1 draft strategie

-       Strategia document Final

29 martie 2023

31 martie 2023

2.       

Plan de advocacy pentru campania online de advocacy domeniul voluntariat

-       1 Plan campanie advocacy

31 martie 2023

Lot 2

3.       

Analiza cadrului legislativ și normativ din Republica Moldova în domeniul Voluntariatului și setul de recomandări

1 draft al analizei

1 Analiza cadrului normativ și setul de recomandări  final

13 aprilie 2023

21 aprilie 2023

Cerințe față de expert/expertă sau grupul de experți:

 • Studii universitare licență și/sau master în domeniul de referință;
 • Cel puțin 3 ani de experiență în calitate de expert în domeniul advocacy și analiză de politici;
 • Abilități de scriere și editare a textului în limba română;
 • Experiență în implementare a campaniilor de advocacy;
 • Să cunoască mediul online, instrumentele de promovare specifice pentru subiecte sociale și diferite grupuri;
 • Atitudini/comportament: responsabilitate, punctualitate, flexibilitate și diplomație.

Criterii de evaluare a ofertelor:

 • Experiența companiei/persoanei în domeniul advocacy;
 • Calitatea şi relevanţa ofertei tehnice;
 • Oferta financiară;

Procedura de aplicare:

Persoanele interesate sunt încurajate să depună personal sau prin e-mail dosarul, care să conțină:

 1. Oferta tehnică - Cuprinsul strategiei de advocacy AO AIED în domeniul voluntariat;
 2. CV-ul/urile, care să includă experiența în realizarea sarcinilor similare, link-uri utile.
 3. Oferta financiară în MDL net/per zi, pentru prestarea serviciilor conform tabelului de jos:

Lot

Nr. zile

Preț în  MDL/ Net per zi

Preț total MDL

Lot I:

 Elaborarea Strategiei organizaționale de advocacy în domeniul voluntariat pentru AO AIED pentru anii 2023-2027;

Elaborarea Planului de advocacy pentru campania online în domeniul voluntariat;

     

Lot II:  Elaborarea analizei cadrului legislativ și normativ din Republica Moldova în domeniul Voluntariatului și realizarea unui set de recomandări pentru îmbunătățirea acestuia;

     

*Notă: 1 ofertant poate participa cu o aplicație pentru ambele loturi.

Dosarul va fi expediat la email-ul: [email protected]  cu mențiune la subiect: Expert/expertă advocacy, până la data de 15 martie 2023.

Pentru informații suplimentare: Ana Bezărău, Coordonatoare de proiect, tel: 068093861

Notă: În procesul de selecție, AO AIED nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților/candidatelor. AO AIED oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități

Alatura-te comunitatii noastre

Am construit această platformă cu gândul de a aduce către tine cât mai multe resurse