Anunț privind selectarea unui OSC /grup local de inițiativă în vederea creării unui Comitet Cetățenesc de Monitorizare (CCM) în una din comunitățile locale rurale (sat, comună) din raionul Căușeni

Anunț privind selectarea unui OSC /grup local de inițiativă în vederea creării unui Comitet Cetățenesc de Monitorizare (CCM) în una din comunitățile locale rurale (sat, comună) din raionul Căușeni

Context:

Acest concurs este organizat în cadrul proiectului „Consolidarea Statului de Drept și a Mecanismelor Anticorupție în Republica Moldova” care este cofinanțat de Uniunea Europeană și Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În Regiunea de Dezvoltare Sud partenerii ai proiectului sunt Centrul European „Pro-Europa” din Comrat împreună cu „REDI”, care implementează proiectul „Sprijinirea implicării societății civile în procesele de construire a infrastructurii anticorupție în Regiunea Sud a Republicii Moldova”. 

Asociația pentru Combaterea Izolării Informaționale „ECOU” (în continuare Asociația ECOU) este beneficiară a Programului de Granturi Locale al Uniunii Europene și al Ministerului Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și implementează proiectul „Împreună cu cetățenii pentru combaterea corupției în comunitățile locale din raioanele Cahul și Căușeni”. Obiectivele proiectului sunt: 1) Facilitarea participării cetățenilor și organizațiilor societății civile în monitorizarea procesului decizional, procedurilor de achiziții publice și asigurarea transparenței administartitive a APL, prin crearea și lansarea Comitetelor Cetățenești de Monitorizare; 2) Sporirea participării cetățenești la nivel local și creșterea gradului de conștientizare a publicului privind corupția și consecințele acestui fenomen, prin intermediul unui spectacol social, sesiunilor de discuții publice și a concursurilor de filme și eseuri; 3) Creșterea transparenței decizionale și a responsabilității aleșilor locali și funcționarilor publici privind calitatea actului administrativ în APL. 

Pentru a atinge obiectivele trasate vor fi create Comitete Cetățenești de Monitorizare în cinci comunități locale din raioanele Cahul și Căușeni. Principala sarcina a comitetelor va fi monitorizarea procesului decizional, procedurilor de achiziții publice și asigurarea transparenței administrative a APL în vederea excluderii factorului de corupție în procesul de guvernare locală.


Obiectiv:

Pentru realizarea Obiectivului 1 al proiectului „Împreună cu cetățenii pentru combaterea corupției în comunitățile locale din raioanele Cahul și Căușeni”, Asociația ECOU anunță concurs pentru identificarea unui OSC sau grup local de inițiative care va crea, cu suportul echipei de proiect, un Comitet Cetățenesc de Monitorizare în una din comunitățile locale rurale (sat, comună) din raionul Căușeni.

 

Sarcinile OSC / grupului de inițiative selectat:Sarcinile OSC / grupului de inițiative selectat:

⦁ Identificarea altor OSC și grupuri locale de inițiative, cetățenilor activi, oamenilor de afaceri, liderilor comunităților religioase, altor actori din comunitatea locală, interesați de a participa în activitatea Comitetului Cetățenesc de Monitorizare (CCM);

⦁ Organizarea împreună cu echipa de proiect a ședinței de constituire și a evenimentului de lansare a Comitetului Cetățenesc de Monitorizare;

⦁ Asigurarea activității de secretariat a Comitetului Cetățenesc de Monitorizare în perioada anului 2023 și organizarea împreună cu echipa de proiect a ședințelor de lucru a CCM.

 

Condiții de eligibilitate:

Sunt invitate să participe la concurs OSC și/sau grupuri locale de inițiative care activează în comunitățile locale rurale (sat, comună) din raionul Căușeni.

 

Procedura de aplicare:

Dosarul de aplicație va conține:
⦁ Scrisoare de intenție cu prezentarea sumară a viziunii OSC / grupului de inițiative privind rolul Comitetetului Cetățenesc de Monitorizare (CCM) în prevenirea și combaterea corupției la nivel local (max. 2 pagini);

⦁ Profilul organizațional în cazul OSC / Descrierea grupului local de inițiative (misiune, scop, obiective, componența nominală, alte informații relevante).

 

Termenul limită de prezentare a dosarului de aplicație: 31 ianuarie 2023

 

Informații suplimentare privind acest concurs pot fi solicitate:

în scris la adresa electronică [email protected]

prin apel telefonic la numărul: 069708107

 

Persoană de contact:

Vitalie Ponomariov, director de proiect, administrator al Asociației ECOU
 

Alatura-te comunitatii noastre

Am construit această platformă cu gândul de a aduce către tine cât mai multe resurse