1
Fondatori
0
Angajați
10
Ani de activitate
0
Rapoarte

Date generale

  • Denumire ONG: Asociația de jocuri intelectuale din RM
  • IDNO: 1013620009622
  • Administrator / Director executiv: Evghenii Poleacov
  • Fondatori: Tatiana Poleacova

Domenii de activitate

  • DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII CIVILE
  • EDUCAŢIE ŞI INSTRUIRE NONFORMALĂ
  • TINERET

Beneficiari

Nu sunt date de afișat

Misiune

Nu sunt date de afișat

Obiective

1. Crearea în Republica Moldova a unei clime favorabile pentru dezvoltarea valorilor democratice, creșterea nivelului de trai și respectarea drepturilor și libertăților omului, prin promovarea în masă a beneficiilor Educației și activității intelectuale;

2. Protecția drepturilor sociale, economice și culturale ale omului, în special dreptului la educație, prin integrarea jocurilor intelectuale și/sau a jocurilor educaționale în sistemele de învățământ preșcolar, școlar și superior;

3. Elaborarea, realizarea și/sau sprijinirea realizării proiectelor și programelor, ce vizează îmbunătățirea sistemelor și/sau metodelor educaționale, în special a celor, ce includ utilizarea potențialului jocurilor intelectuale și/sau a jocurilor educaționale, drept instrumente de informare, acumulare și consolidare a cunoștințelor;

4. Implementarea inițiativelor ce vizează dezvoltarea multilaterală și armonioasă a personalității prin introducerea în procesul de educație, însă nu doar, a metodelor interactive de informare, inclusiv a jocurilor intelectuale și/sau a jocurilor educaționale;

5. Dezvoltarea și promovarea jocurilor intelectuale și a jocurilor educaționale la nivel local, național și internațional;

6. Atragerea unui număr cât mai mare de cetățeni întru participarea la jocuri intelectuale și jocuri educaționale, inclusiv la elaborarea, organizarea și desfășurarea acestora.

7. Minimizarea procesului de „exod al creierelor”. Sprijinirea tinerilor în vederea încadrării acestora în câmpul muncii, inclusiv în domeniile de activitate științifică;

8. Crearea mediului, în care elaborarea și/sau participarea și/sau organizarea și/sau desfășurarea jocurilor intelectuale și/sau a jocurilor educaționale să reprezinte un punct forte în CV-ul persoanelor; 

9. Contribuirea la realizarea eficientă și în termeni a politicilor de stat în domeniile prioritare pentru Asociație; 

10. Identificarea problemelor actuale cu care se confruntă tinerii și acordarea ajutorului
în soluționarea acestora prin metode disponibile Asociației;

11. Identificarea problemelor cu care se confruntă persoanele, care fac parte din grupuri social-vulnerabile; acordarea ajutorului, inclusiv informațional și educativ, întru soluționarea acestor probleme și integrarea socială a persoanelor respective; 

12. Promovarea conceptului integrării sociale, inclusiv prin utilizarea instrumentelor jocuri intelectuale și jocuri educaționale;

13. Promovarea conceptului de zero toleranță către discriminare, inclusiv, dar nu doar, discriminare pe bază de gen, etnie, vârstă, posibilități fizice; elaborarea, realizarea și/sau sprijinirea realizării proiectelor ce susțin promovarea și realizarea în practică a conceptului menționat;

14. Promovarea conceptului de educație continuă pe tot parcursul vieții, inclusiv prin elaborarea, realizarea și/sau sprijinirea realizării proiectelor ce susțin promovarea și realizarea în practică a conceptului respectiv;

15. Crearea și dezvoltarea platformelor digitale și zonelor offline, pe baza cărora orice persoană să poată practica sau alătura proceselor de elaborarea, organizare și/sau desfășurare a recreerii intelectuale, inclusiv prin participare, elaborare, organizare și/sau desfășurare a jocurilor intelectuale și/sau a jocurilor educaționale.

Rapoarte

Nu sunt date de afișat

Galerie foto

Nu sunt date de afișat

Galerie video

Nu sunt date de afișat

Sigla / Logo

Date de contact

Alatura-te comunitatii noastre

Am construit această platformă cu gândul de a aduce către tine cât mai multe resurse