3
Fondatori
2
Angajați
4
Ani de activitate
0
Rapoarte

Date generale

 • Denumire ONG: AO "Paideia"
 • IDNO: 1020620000467
 • Administrator / Director executiv: Ala Stîrcu
 • Fondatori: Victoria Curteanu, Alexandru Curteanu, Olesea Pascari

Domenii de activitate

 • ANTREPRENORIAT SOCIAL
 • ARTĂ, CULTURĂ ȘI TRADIȚII POPULARE
 • DEZVOLTARE ECONOMICĂ
 • DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI COMUNITARĂ
 • DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII CIVILE
 • ECOLOGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
 • EDUCAŢIE ŞI INSTRUIRE NONFORMALĂ
 • ORIENTAREA PROFESIONALĂ ȘI HOBBY
 • EFICIENȚĂ ENERGETICĂ
 • PROTECȚIA SĂNĂTĂȚII ȘI A UNUI MOD SĂNĂTOS DE VIAȚĂ
 • PROTEJAREA PATRIMONIULUI CULTURAL ȘI A MONUMENTELOR ISTORICE
 • SPORT, TURISM, ODIHNĂ ŞI AGREMENT
 • SPRIJIN PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI
 • SPRIJIN PERSOANELOR SOCIAL VULNERABILE
 • TINERET
Descarcă statutul companiei

Beneficiari

Nu sunt date de afișat

Misiune

Nu sunt date de afișat

Obiective

  1. dezvoltarea durabilă pe plan economic, educaţional,  social, cultural şi turistic, la nivel local, regional şi naţional în Republica Moldova, atît in  mediul urban, cât şi  in mediul rural.
  2. dezvoltarea durabilă regională care să permită combaterea eficientă a sărăciei și a excluziunii sociale, să pună în valoare potențialul de dezvoltare local și să ducă la dezvoltarea economică și socială a comunității;
  3. creşterea calităţii vieţii locuitorilor din regiune şi sporirea atractivităţii acesteia, prin valorificarea potenţialului natural, arhitectural, turistic, cultural, social şi economic al acestuia, ceea ce implică capacitarea locuitorilor de a conlucra în scopuri comune, în comunităţi locale, pentru a-şi dezvolta propriul viitor, respectând principiul dezvoltării durabile;
  4. Îmbunătăţirea activităţilor din domeniile educaţiei, asistenţei sociale, sănătăţii, turismului şi protecţiei mediului pentru ca fiecare membru al comunităţii să aibă şanse egale de realizare personală, profesională şi socială, în contextul dezvoltării durabile a societăţii, cît şi sprijinirea comunitatilor urbane şi rurale si a grupurilor dezavantajate;
  5. Susţinerea educaţiei formale, nonformale şi informale a copiilor,  tinerilor şi a grupurilor defavorizate  în vederea  dobândirii unor compeţente şi abilităţi necesare dezvoltării personale pentru integrare educaţională, socială,  profesională şi economică

Rapoarte

Nu sunt date de afișat

Galerie foto

Nu sunt date de afișat

Galerie video

Nu sunt date de afișat

Date de contact

Alatura-te comunitatii noastre

Am construit această platformă cu gândul de a aduce către tine cât mai multe resurse