AO Asociatia Băștinașilor Zubrea

5
Fondatori
1
Angajați
4
Ani de activitate
0
Rapoarte

Date generale

 • Denumire ONG: AO Asociatia Băștinașilor Zubrea
 • IDNO: 1019620006900
 • Administrator / Director executiv: Olesea Harti
 • Fondatori: Dorina Chiosa, Corina Galușca, Maria Manoli, Valeria Scripnic, Diana Costin

Domenii de activitate

 • ARTĂ, CULTURĂ ȘI TRADIȚII POPULARE
 • DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI COMUNITARĂ
 • DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII CIVILE
 • ECOLOGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
 • EDUCAŢIE ŞI INSTRUIRE NONFORMALĂ
 • SPRIJIN PENTRU FAMILII ȘI COPII
 • SPRIJIN PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI
 • SPRIJIN PERSOANELOR SOCIAL VULNERABILE
 • TINERET
 • VOLUNTARIAT
Descarcă statutul companiei

Beneficiari

Platformă de comunicare si colaborare permanenta  dintre băștinași satului Zubrești raionul Strășeni.

Misiune

Misiunea Asociației Băștinașilor “ZUBREA” este dezvoltarea localității, susținerea categoriilor sensibile ale populatiei,  instruirea  societății civile în domeniul ecologic, economic, social si drepturilor omului.

Obiective

 1. Crearea unei platforme de comunicare si colaborare permanenta  dintre băștinași satului Zubrești raionul Strășeni.
 2. Dezvoltarea societății civile și fenomenului participării civice la nivel local, regional și național prin activități practice;
 3. Susținerea tineretului dar și categoriilor sensibile ale populației, contribuirea la diminuarea sărăciei și fenomenului migrării populației apte de muncă peste hotarele țării;
 4. Instruirea și educarea populației în domeniul protejării mediului ambiant, dezvoltării comunitare, inițiativelor economice și sociale, drepturilor omului, ș.a.;
 5. Îmbunătățirea situației ecologice, sociale, culturale și economice în comunitate;
 6. Promovarea conceptelor moderne de informare, educație şi instruire în domeniul tehnologiilor informaționale şi a Internetului prin facilitarea accesului cetățenilor la informație şi forme noi de comunicare;
 7. Sprijinirea parteneriatelor și cooperării între sectorul public, privat și cel asociativ pentru prosperarea socială, economică, culturală și educațională a localităților și regiunilor țării;
 8. Participarea la dezvoltarea culturii, turismului, atractivității zonelor rurale din țară;
 9. Promovarea instrumentelor de asociere în grupuri de producători, oferirea suportului antreprenoriatului și mediului științific pentru implementarea bunelor practici în economia națională;
 10. Promovarea dezvoltării sustenabile a comunității și susținerea oricăror forme de antreprenoriat, inclusiv inovativ, artizanal ș.a.
 11. Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice în vederea creării, dezvoltării și asigurării unor servicii publice calitative și eficiente oferite populației; 

Rapoarte

Nu sunt date de afișat

Galerie foto

Nu sunt date de afișat

Galerie video

Nu sunt date de afișat

Sigla / Logo

Date de contact

Alatura-te comunitatii noastre

Am construit această platformă cu gândul de a aduce către tine cât mai multe resurse