Proiectul educațional-concurs MATEMATICA ÎN ERA DIGITALĂ

Proiectul educațional-concurs MATEMATICA ÎN ERA DIGITALĂ

Asociația Obștească TINERI ACTIVI satul Balasinești, raionul Briceni,

Republica Moldova

Gimnaziul Balasinești  satul Balasinești, raionul Briceni, Republica Moldova

Școala Gimnazială ,,Vlaicu Vodă” municipiul Slatina, județul Olt, România

Vă invită să participați la 

 

Proiectul  educațional – concurs

cu participare internațională

Matematica în era digitală

ediția I

care va avea loc în perioada 20.03.2023-10.05.2023

 

 

Anul de studii 2022-2023

 

Argument

     Obiectivul major al educaţiei matematice în gimnaziu rezidă atât în formarea şi dezvoltarea gândirii logice, cât şi în formarea şi dezvoltarea competenţelor şcolare pentru a valorifica potenţialul intelectual personal maxim şi cel creativ al elevului.      

    Finalitățile și  conținutul învățământului este axat pe formarea competențelor care este însoțită de reevaluarea și înnoirea strategiilor, a tehnologiilor și a metodelor folosite în practica educațională la Matematică. 

     În cadrul proiectului-concurs vom viza următorul aspect:  însușirea unor metode de informare și de documentare independentă, utilizând tehnologiile informaționale și comunicaționale adecvate (TIC), inclusiv rețeaua Internet, care oferă deschidere spre autoinstruire, spre învățare continuă.

Obiectivele proiectului-concurs:

O1- Implicarea a 40 de instituții din Republica Moldova și România, prin participarea activă a celor aproximativ 45 cadre didactice în calitate de coordonator al proiectului, în perioada 20.03-10.05.2023;

O2- Realizarea a 100 de prezentări powerpoint conform tematicilor propuse, de către aproximativ 100 de elevi în perioada 20.03-10.05.2023;

O3- Compunerea a 10 variante de imn al Matematicii, de către aproximativ 10 elevi, în perioada 20.03-10.05.2023;

O4- Prezentarea a 25 de proiecte STEM/STEAM din practica școlară, de către aproximativ 25 elevi, în perioada 20.03-10.05.2023;

O5- Crearea a 100 de jocuri interactive pe teme propuse cu ajutorul aplicației web: https://learningapps.org/login.php de către aproximativ 100 elevi, în perioada 20.03-10.05.2023;

 

Concursul se va desfășura în următoarele etape:

1. Lansarea proiectului la data de 20.03.2023;

2. Etapa de înscriere a Instituției în Proiectul-concurs ,,Matematica în era digitală” în perioada 20.03.2023-25.03.2023 accesând formularul: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqTUK0L7ws5vBQ5RhKVg65INLzia1SLyKi3r1aVMUVvIDJMg/viewform?usp=sf_link  

       3. Etapa semnării acordurilor de parteneriat. Perioada 25.03-28.03.2023.

       4. Etapa elaborării produselor. Perioada 20.03-23.04.2023.

       5. Aprecierea lucrărilor. Expedierea diplomelor. Perioada 24.04-10.05.2023

 

Coordonatori internaționali:

-   Nalban Mariana, profesor de matematică, GDÎ, Gimnaziul Balasinești, satul Balasinești, raionul Briceni, Republica Moldova.

- Iuliana Trașcă, profesor de matematică, GDÎ, municipiul Slatina, județul Olt, România.

- Romanciuc Tatiana, profesor de matematică, GDD, Gimnaziul Balasinești, satul Balasinești, raionul Briceni, Republica Moldova.

 

Secțiuni

Secțiunea elevi Gimnaziu

Secțiunea elevi Liceu

Secțiunea Cadre didactice

 

Ce anume trebuie de realizat?

Proba 1. Prezentare powerpoint .

  În cadrul acestei probe elevii/profesori vor realiza o prezentare powerpoint la una din temele: 

 • Înmulțirea numerelor naturale. 
 • Împărțirea numerelor naturale. 
 • Împărțirea cu rest. Noțiunea de putere. 
 • Pătratul și cubul unui număr natural. 
 • Ordinea efectuării operațiilor și folosirea parantezelor. 
 • Rezolvarea problemelor în mulțimea numerelor naturale, utilizând: - metoda reducerii la unitate; - metoda mersului invers.
 • Mulțimi. Moduri de definire a mulțimilor. 
 • Divizor. Mulțimea divizorilor unui număr natural. 
 • Multiplu. Mulțimea multiplilor unui număr natural. 
 • Criteriile de divizibilitate cu 10, 2 și 5. 
 • Numere pare și numere impare.
 • Noțiunea de fracție. 
 • Reprezentarea fracțiilor cu ajutorul unor desene. 
 • Scoaterea întregului din fracție.
 • Introducerea întregului în fracție. 
 • Fracții echivalente.
 • Amplificarea și simplificarea fracțiilor. 
 • Aducerea fracțiilor la același numitor.
 • Reprezentarea fracțiilor pe axa numerelor. 
 • Compararea fracțiilor. 
 • Adunarea și scăderea fracțiilor. 
 • Înmulțirea fracțiilor. 
 • Inversa unei fracții. 
 • Împărțirea fracțiilor. 
 • Aflarea unei fracții dintr-un număr.

Expedierea produselor se va efectua completând unul dintre formularele (doar unul):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnIBtNLF0ZcNG2xtmaA8-UB19Ysikwm4HKTFyKIU4lgGiVrQ/viewform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTnyFCWSnegQPagseRrZxkw7ls__H9pd6vCjQMdgUc5jR67w/viewform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdryTvsKglptgQYif8wiwWTbsbM-dplEqpzdN8A7Xs3Wa5wFw/viewform?usp=sf_link 

 

Proba 2. Imnul MATEMATICII.

    În cadrul acestei probe elevii/profesori vor compune muzica și versurile pentru imnul matematicii, ulterior vor interpreta acest imn. 

   Opțional: se acceptă 2/3 elevi la un produs (spre exemplu unul scrie versurile, altul muzica și al treilea interpretează).

Expedierea produselor se va efectua completând unul dintre formularele (doar unul): 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejjGUA6vvyHacZQ8TstL72QGW5uE9ErJ_QCZfOmFvaa_CJ6A/viewform?usp=sf_link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs_C9jvp2kJjB2mgmWX_ABGjLR4qI-OnExPjcbzMNmRxxbWQ/viewform?usp=sf_link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoS02NF68Osn9m_FzkzeL88VFY2oUi4mJGe6nwJcniTL_G5Q/viewform?usp=sf_link 


 

Proba 3. Proiect STEM/STEAM.

   În cadrul acestei probe elevii/profesorii vor propune spre evaluare un produs STEM/STEAM realizat în cadrul anului de studii 2022-2023.

Expedierea produselor se va efectua completând unul dintre formularele (doar unul):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoRWC1ioynTvzoTdKyxOU9piemAiUwnE6e2k9-6WsekqYDyw/viewform?usp=sf_link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevmPD3iehtqRxjIXEaRlkZqj9Sa_1XVjnRMqOVlvQJnuIDvQ/viewform?usp=sf_link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSZ9emKunXcHkly99k5irAbbWcakLfo2cC5806rDgxwphJjQ/viewform?usp=sf_link 


 

Proba 4. Joc interactiv în aplicația learningapps.

   În cadrul acestei probe elevii/profesori vor realiza un joc interactiv la una din temele: 

 • Înmulțirea numerelor naturale. 
 • Împărțirea numerelor naturale. 
 • Împărțirea cu rest. Noțiunea de putere. 
 • Pătratul și cubul unui număr natural. 
 • Ordinea efectuării operațiilor și folosirea parantezelor. 
 • Rezolvarea problemelor în mulțimea numerelor naturale, utilizând: - metoda reducerii la unitate; - metoda mersului invers.
 • Mulțimi. Moduri de definire a mulțimilor. 
 • Divizor. Mulțimea divizorilor unui număr natural. 
 • Multiplu. Mulțimea multiplilor unui număr natural. 
 • Criteriile de divizibilitate cu 10, 2 și 5. 
 • Numere pare și numere impare .
 • Noțiunea de fracție. 
 • Reprezentarea fracțiilor cu ajutorul unor desene. 
 • Scoaterea întregului din fracție.
 • Introducerea întregului în fracție. 
 • Fracții echivalente.
 • Amplificarea și simplificarea fracțiilor. 
 • Aducerea fracțiilor la același numitor.
 • Reprezentarea fracțiilor pe axa numerelor. 
 • Compararea fracțiilor. 
 • Adunarea și scăderea fracțiilor. 
 • Înmulțirea fracțiilor. 
 • Inversa unei fracții. 
 • Împărțirea fracțiilor. 
 • Aflarea unei fracții dintr-un număr.

 

Expedierea produselor se va efectua completând unul dintre formularele (doar unul):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIdo_1YYplrM_Ij42tJxGIHXJLEeWAs92HelR_QngUZRj90A/viewform?usp=sf_link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIkUjnNMgMZoo4E2yo2UqSGyzonis416O-k33UfB_g-Wsl8A/viewform?usp=sf_link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaJnoWeEqg1cD2FzYVQYtE_pSrEKWEcKIZckokjLWVXBYJQQ/viewform?usp=sf_link 

 

Proiectul-concurs ,,Matematica în era digitală” 

va fi apreciat în următoarele categorii de participanți:

            Secțiunea clase Gimnaziu

            Secțiunea elevi Liceu

            Secțiunea Cadre didactice.

 

   Aprecierea produselor se va desfășura conform unor criterii de evaluare bine stabilite de membrii comisiei de  jurizare, în perioada 24.04-01.05.2023.

    

    Premiere: Toți participanții vor primi diplome pe suport electronic, expediat prin 

e-mail coordonatorului la nivel de instituție.  

Diplomele vor fi expediate în perioada 01.05-10.05.2023.

 

DOCX

Alatura-te comunitatii noastre

Am construit această platformă cu gândul de a aduce către tine cât mai multe resurse